Wie Niet Weg Is, Is Gezien | 2014

 

“Wie niet weg is, is gezien” gaat over een persoonlijke zoektocht naar houvast en identiteit die terug te vinden is in de wereld en de mensen om mij heen. Een snel veranderende wereld, waarin normen en waarden niet meer vanzelfsprekend zijn. Waarin je overspoeld wordt met keuzes en mogelijkheden, als een overweldigende luxe die een stilzwijgend oordeel met zich mee brengt. Een wereld waarin seksualiteit en gender tegelijkertijd langzaam stereotypes en taboes kwijtraakt, maar er ook weer nieuwe bij krijgt. Het project is een vertaling van het, gevoed door angst om gezien, bekeken en beoordeeld te worden, verlangen om te vluchten en tegelijkertijd het verlangen naar zelfexpressie en intimiteit.